top of page

بازخوانی «پژوهش‌هایی دربارهٔ هیستری» در ۷ نشست

بخش نخست «پژوهش‌هایی دربارهٔ هیستری» فروید و بروئر که علی نوروزی چکیدهٔ آن را، در گارگروه هیستری، با ما در میان گذاشتند.این بخش را ایشان در سه نشست ارائه دادند که که در اینجا همرسان می‌شوند..

کلیک کنید:


چکیده‌ای از «رواندرمانی هیستری» نوشتاری است که در کارگروه هیستری، در دو بخش، بازخوانی شد.

کلیک کنید:بازخوانی دو نمونهٔ بالینی هیستری: الیزابت و آنا اُ

الیزابت: کلیک کنید:


آنا اُ: کلیک کنید:
بازخوانی نمونهٔ بالینی دورا در کارگروه هیستری از سوی الهه رضایی مقدم:
bottom of page